Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství
a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

Od roku 2000 pomáháme lidem v nepříznivé sociální situaci
nalézt jejich uplatnění ve společnosti.
Svou práci chápeme jako službu vycházející z principů křesťanské lásky,
respektu k člověku a profesionality.
Děkujeme za vaši podporu.