Podporují nás

Děkujeme všem, kteří podporují Diakonii, i všem individuálním dárcům!

Aisan industry Czech

Děkujeme za podporu Dne pěstounství a Dobrovolnického centra Most!

Raiffeisen BANK

Děkujeme za dar na podporu Občanské poradny!

Ústecká komunitní nadace / Air products

Projekt "Propagace dobrovolnictví na Mostecku" byl podpořen Ústeckou komunitní nadací z prostředků fondu AIR PRODUCTS. Děkujeme za podporu!

Active citizens fund

Projekt Modroklubíku podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Yanfeng

Děkujeme za podporu!

VOŠ, OA, SPgŠ, SZŠ Most

Děkujeme za dlouholetou podporu a spolupráci!

United Energy

Děkujeme za podporu!

Nadační fond Tesco

Děkujeme za podporu!

Spirála

Děkujeme za podporu a spolupráci!

Severní energetická

Děkujeme za podporu!

Potravinová banka

Děkujeme za podporu!

Nadace rozvoje občanské společnosti

Děkujeme za podporu!

Národní asociace dobrovolnictví

Děkujeme za podporu!

Nadace Via

Děkujeme za podporu!

Konsorcium Rada dobrovolnických center regionu Severozápad

FBE

Děkujeme za podporu!

Asociace dítě a rodina

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Diakonie Most je členem APSS, která sdružuje poskytovatele sociálních služeb v České republice. Děkujeme za podporu!

Ministerstvo vnitra ČR

Služba byla podpořena z dotace Ministerstva vnitra ČR. Děkujeme!

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Projekt "Dobrovolníci pomáhají nejmladším II." byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Děkujeme!

Krabice od bot

Děkujeme za podporu ze sbírky Krabice od bot a doprovodné sbírky Krabice online! Pomoc má mnoho tváří.

Úřad práce ČR

Služba Doprovázení pěstounských rodin Most je financována ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Děkujeme za podporu!

Město Litvínov

Projekt je spolufinancován městem Litvínovem. Děkujeme za podporu!

Město Litvínov

Projekt je spolufinancován městem Litvínovem. Děkujeme za podporu!

MPSV

Služba je financována z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Děkujeme!

ESF

PROJEKT
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5
je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01//00/22_003/0000175.
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1.9.2022 - 31.3.2025.

Komunitní plánování města Most

Jsme součástí Komunitního plánování sociáchních služeb Most. Děkujeme!

Statutární město Most

Služba byla podpořena z dotace města Most. Děkujeme!

Ústecký kraj

Ústecký kraj je jedním z hlavních partnerů, který podporuje naše služby.
Děkujeme!