Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

Image
Azylový dům
"Pomáháme ženám a matkám s dětmi v tísni překlenout těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení."

Kde službu poskytujeme

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most
Mikoláše Alše 3274
Most
434 01
ad@most.diakonie.cz
Pondělí: Celodenní provoz
Úterý: Celodenní provoz
Středa: Celodenní provoz
Čtvrtek: Celodenní provoz
Pátek: Celodenní provoz
Sobota: Celodenní provoz
Neděle: Celodenní provoz
Azylový dům má nepřetržitý provoz.

Informace pro uživatele

Poslání

Pomáháme ženám a matkám s dětmi v tísni překlenout těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Snažíme se jim vytvořit důstojné a bezpečné zázemí, poskytnout nezbytnou ochranu a nabídnout individuální podporu a pomoc pro řešení jejich situace.

Cíle služby

Naše sociální služba pomáhá v tom, aby klientky:

 • mohly bydlet doma samostatně
 • zvládaly péči o děti a domácnost
 • byly zaměstnány nebo měly možnost hledat si zaměstnání
 • využívaly vlastní síly, schopnosti, možnosti a zdroje tak, aby byly schopny své problémy řešit samostatně, staly se nezávislými na sociální pomoci a začlenily se do běžného života společnosti

Cílová skupina

Naše služba je určena ženám a matkám s dětmi, které chtějí řešit svou nepříznivou situaci – ocitly se na ulici v důsledku ztráty bydlení, jsou ohroženy nějakou formou násilí, žijí v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo v obydlí ohrožujícím jejich život a zdraví.

Upřesnění cílové skupiny klientů

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší

Věková kategorie klientů a lokalizace

Sociální služba je poskytována ženám a matkám od 18 let s dětmi do 18 let, popřípadě s nezaopatřenými dětmi do 26 let, z Ústeckého kraje zejména z oblasti Mostu a jeho okolí. Dále je služba určena těhotným ženám od 17 let věku, které jsou umístěny na základě doporučení oddělení  sociálně-právní ochrany dětí.

Naše zásady

Všichni pracovníci azylového domu se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem Diakonie ČCE a jsou vázáni mlčenlivostí.
Milosrdenství, naděje, fortelnost a společenství jsou čtyři hodnoty, které chceme rozvíjet, chránit a předávat. Z těchto hodnot vycházejí také naše zásady.

 • Uplatňujeme respekt
  Ke každé klientce přistupujeme k jako jedinečné osobnosti a s respektem, aniž bychom hodnotili její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení či způsob, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Uplatňujeme individuální přístup
  Ke klientkám přistupujeme s ohledem na jejich konkrétní potřeby, přání a cíle.
 • Podporujeme samostatnost a odpovědnost
  Vedeme klientky k převzetí zodpovědnosti za sebe i své děti. Klademe důraz na posilování jejich schopností a dovedností. Ke klientkám přistupujeme s přesvědčením, že jsou schopny účastnit se rozhodnutí, která mohou pozitivně ovlivnit jejich život a stávající situaci.
Image
Děti AD
Provozní doba
 • Azylový dům má nepřetržitý provoz. Na služebnu azylového domu je možné se obrátit kdykoliv.
 • Jednání se zájemkyněmi o službu probíhá osobně anebo telefonicky. Pracovník azylového domu
  s Vámi projedná zakázku a vyplní Kontaktní kartu. Ihned Vás vyrozumí o výsledku Vaší žádosti
  a domluví s Vámi další postup.
 • Příjem k ubytování probíhá v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin a to po domluvě s vedoucím.
Jak nás můžete kontaktovat

Mikoláše Alše 3274, 434 01 Most
Dům je součástí komplexu dolní budovy
Podkrušnohorského gymnázia

 

Telefon: 417 638 952 | Mobil: 602 141 832
E-mail: ad@most.diakonie.cz

Kontaktní osoby

Mgr. Jan Panocha | Vedoucí služby

Telefon: 417 638 953 | Mobil: 739 244 839
E-mail: panocha@most.diakonie.cz

Eva Štorchová, DiS. | Sociální pracovnice

Mobil: 734 890 142
E-mail: storchova@most.diakonie.cz

Ceník poplatků za služby

platný od 1. 2. 2023

Základní činnost - ubytování

 • Dospělá osoba: 140 Kč za noc*
 • Dítě: 90 Kč za noc*

Fakultativní činnosti a další poplatky

 • Tisk nebo kopírování: 2 Kč/list
 • Telefonování: 1 Kč/1 min.
 • Prací prášek: 5 Kč/1 pračka
 • Záloha na úhradu plateb: 500 Kč**
 • Záloha na čip pro otevírání dveří: 100 Kč***

* Nejpozději poslední kalendářní den v daném měsíci
** Při podpisu smlouvy, v případě nouze je možné zálohu složit při výplatě prvního příjmu
*** Při podpisu smlouvy

Způsob poskytování služby
 • Ubytování
  Poskytujeme ubytování v 16 vybavených ubytovacích jednotkách. Ubytovací jednotky mají obytnou místnost, koupelnu a WC. Část jednotek má kuchyňský kout. K dispozici je také společná, vybavená kuchyň.
  Stravu si klientky připravují samy podle svých potřeb a zvyklostí.
  Klientky mohou využívat společné prostory - zahradu, prádelnu, hernu, pracovnu s počítači a kočárkárnu.
  Seznamte se s naším Domovním řádem (ke stažení níže).
 • Pomoc při řešení konkrétní nepříznivé situace
  Klientky během pobytu spolupracují se sociálními pracovníky, kteří jim pomáhají při řešení jejich situace. Každá klientka si sestavuje svůj individuální plán a pracuje na svých cílech. Klientkám jsou dále poskytovány asistence a nácviky dovedností při řešení problémů v oblastech sociálně-právní, bydlení, práce, výchovy a péče o děti, hospodaření a vedení domácnosti.
 • Vzdělávací a aktivizační služby
  Klientky a jejich děti se mohou účastnit seminářů a besed na různá témata. Pořádáme i společná setkávání pro tvoření a trávení volného času.
 • Materiální pomoc
  Poskytujeme materiální pomoc dle zavedených pravidel. Jedná se zejména o ošacení, potraviny, domácí potřeby, hračky, případně další věci dle aktuálních možností AD.
 • Pastorační péče a duchovní podpora
  Do AD pravidelně dochází evangelický farář.
  Klientky se mohou účastnit pravidelných bohoslužeb nebo individuálních duchovních rozhovorů a tím mohou načerpat duchovní pomoc a podporu.
 • Přístup na počítače s Internetem
  AD je vybaven počítačovými jednotkami s připojením k Internetu, které mohou klientky a děti využívat v pracovně.
 • Volnočasové aktivity
  Pořádáme různé jednorázové akce a aktivity pro vyplnění volného času matek a dětí.
 • Půjčování potřebného vybavení
  Klientky si mohou vypůjčit vysavač, žehličku, knihy, časopisy, dětské hry a další věci dle potřeby.
Právní postavení a kapacita služby
 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most je službou sociální prevence a poskytuje služby podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zřizovatelem je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
 • Azylový dům se řídí zákonem o sociálních službách, Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.
 • Službu ze zákona o sociálních službách poskytujeme za úhradu podle ceníku.

Kapacita služby

Azylový dům nabízí 15 lůžek pro dospělé osoby (matky a samotné ženy), 37 lůžek pro děti, 2 lůžka pro těhotné ženy od 17 let věku, které jsou umístěny na základě doporučení OSPOD. Celkem je ve službě 54 lůžek.

Diakonický šatník

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most nabízí prodej oblečení a bot z druhé ruky za zvýhodněnou cenu 5 Kč za kus. V sortimentu lze nalézt oblečení všech druhů a velikostí dle aktuální nabídky.

Provoz Diakonického šatníku zajišťuje paní Helena Mrázová. Prodej oblečení probíhá od pondělí do čtvrtka, v době od 8:00 do 14:00.

Prohlédněte si prostory azylového domu

Rychlý
kontakt

Podporují Nás

ESF

PROJEKT
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 5
je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01//00/22_003/0000175.
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních služeb na území Ústeckého kraje, termín realizace: 1.9.2022 - 31.3.2025.

Ústecký kraj

Ústecký kraj je jedním z hlavních partnerů, který podporuje naše služby.
Děkujeme!

Statutární město Most

Služba byla podpořena z dotace města Most. Děkujeme!

Komunitní plánování města Most

Jsme součástí Komunitního plánování sociáchních služeb Most. Děkujeme!