Doprovázení pěstounských rodin Most

Image
Doprovázení pěstounů
"Podporujeme pěstounské rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly optimálně rozvíjet a usilujeme o vybavení náhradních rodičů dovednostmi potřebnými k tomu, aby tento úkol mohli dobře zvládnout."

Kde službu poskytujeme

Doprovázení pěstounských rodin Most
Lomená 47
Most
434 01
dpr@most.diakonie.cz
Pondělí: 7:00-17:00
Úterý: 7:00-15:30
Středa: 7:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-17:00
Pátek: 7:00-14:00
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Jedná se o terénní službu, kdy nemusí být pracovník zastižen na pracovišti. Doporučujeme si osobní schůzku domluvit dopředu telefonicky. Upozorňujeme, že 23.6. bude služba z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Informace pro uživatele

Poslání

Spoluvytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí v pěstounských rodinách prostřednictvím setkávání, poradenství, vzdělávání a doprovázení ve spolupráci s dalšími odborníky. Podporujeme pěstounské rodiny v tom, aby se svěřené děti mohly optimálně rozvíjet, formovat svou identitu a budovat vztahy. Usilujeme o vybavení náhradních rodičů dovednostmi potřebnými k tomu, aby tento úkol mohli dobře zvládnout.

Cíle služby

Naše služba pomáhá v tom, aby

 • pěstouni dosáhli potřebných znalostí, schopností a dovedností v oblasti výchovy a péče o svěřené děti,
 • byly naplňovány potřeby dítěte v rámci rodiny zejména v oblasti podpory citových vazeb mezi pěstounem a svěřeným dítětem,
 • děti mohly mít zajištěný bezpečný kontakt se svými rodiči.

Cílová skupina

Služba je určena pěstounům, s nimiž uzavřelo DP dohodu o výkonu pěstounské péče.

Službu poskytujeme rodinám v obcích Bečov, Bělušice, Brandov, Braňany, Český Jiřetín, Havraň, Hora Svaté Kateřiny, Horní Jiřetín, Chomutov, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Meziboří, Most, Nová Ves v Horách, Obrnice, Patokryje, Želenice (spádová oblast).

Vytipování klientů ve většině případů provádí místní oddělní sociálně-právní ochrany dětí.

Principy práce

Všichni pracovníci se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, jsou profesionálové a jsou vázáni mlčenlivostí.

Pracovníci přistupují tímto způsobem ke všem osobám, se kterými spolupracují bez rozdílu, zda se jedná o dítě či dospělého, respektují ho jako individuální osobnost a zohledňují jeho věk a kompetence.

 • Princip demokracie - dodržujeme základní lidská práva i všechna práva dětí a osob pečujících, ke kterým přistupujeme tak, aby nedocházelo k porušování těchto práv.
 • Princip respektování jedinečnosti - respektujeme jedinečnost každého bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu
  na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 • Princip respektování a ochrany důstojnosti - přistupujeme ke všem jako
  k sobě rovnému.
 • Princip respektování volby - vycházíme z předpokladu, že děti a osoby pečující jsou schopny rozhodovat o svém životě, účastnit se všech rozhodnutí a možných řešení.
 • Princip respektování soukromí - vstupujeme do domácností po vzájemné domluvě se souhlasem.
 • Princip týmové spolupráce - pracovníci sdílejí svou práci v týmu DP, případně dle potřeb s dalšími odborníky.

Milosrdenství, fortelnost, společenství a naděje jsou čtyři základní hodnoty, o které v diakonické práci zvláště usilujeme, které chceme rozvíjet, chránit a předávat.

 • Milosrdenství - pomáháme měnit svět k lepšímu, věříme v sílu soucitu s druhými.
 • Fortelnost - zahrnuje poctivou a odborně provedenou práci, posilování motivace
  a kompetencí.
 • Společenství - pomáháme měnit svět k lepšímu: vytváříme společenství, které se svou prací podílí na tom, aby měl život smysl.
 • Naděje - máme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné přijímání.
Image
Doprovázení pěstounských rodin Most
Jak nás můžete kontaktovat?

Telefon: 417 638 909
E-mail: dpr@most.diakonie.cz

Kontaktní osoby

Bc. Jana Baborová, DiS. | Vedoucí služby

Telefon: 417 638 928 | Mobil: 603 577 559
E-mail: baborova@most.diakonie.cz

 

Bc. Michaela Krlínová | sociální pracovnice

Mobil: 603 869 215
E-mail: krlinova@most.diakonie.cz

 

Nikola Malecká, DiS. | sociální pracovnice

Mobil: 739 523 752
E-mail: malecka@most.diakonie.cz

Provozní doba v terénu
 • Pondělí: 07:00 - 17:00
 • Úterý: 07:00 - 15:30
 • Středa: 07:00 - 17:00
 • Čtvrtek: 07:00 - 17:00
 • Pátek: 07:00 - 14:00
Modroklubík
Image
Modroklubík

Modroklubík nabízí setkávání dětí v prostorách klubu i mimo něj. Zajišťuje dětem zábavný i vzdělávací program v jejich volném čase. Děti také mohou využít poradenské činnosti klíčových pracovníků, kteří budou činnost Modroklubíku zajišťovat.

Informace o přesných termínech otevření Modroklubíku Vám předají klíčové pracovnice osobně, případně telefonicky.

Vznik Modroklubíku byl podpořen z Krabice online - doprovodné sbírky Krabice od bot. Děkujeme!

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Z projektu bylo financováno: Pokrytí prostor Modroklubíku wifi signálem, vybavení pracovních stanic vhodnými počítači, 2 NTB s příslušenstvím. Vytvořili jsme v Modroklubíku celkem 6 pracovních stanovišť pro distanční výuku a doučování.

Právní postavení
 • Doprovázení pěstounských rodin (DP) je služba, která se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Služby jsou poskytovány bezplatně.
Způsob poskytování služby

V rámci programu DP poskytujeme a realizujeme sociálně právní ochranu dětí v následujícím rozsahu.

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  Všechny služby, které nabízíme, jsou poskytovány osobám pečujícím, které se službou uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Poskytování výchovné a poradenské služby osobám pečujícím
  Pěstouni jsou vedeni k zjišťování potřeb dětí v návaznosti na zvyšování svých rodičovských a sociálních kompetencí, jsou vedeni k řádné výchově a péči o svěřené děti. Služba spolupracuje při řešení těchto problémů dle potřeby se školou, kterou dítě (děti) navštěvují, pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, psychology, dětskými lékaři a dalšími odborníky.
 • Vzdělávání pěstounů
  Vzdělávání pěstounů je realizováno v rozsahu 24 hodin za každých 12 měsíců pro každého z pěstounů. Služba organizuje vzdělávací semináře dle aktuálních potřeb jednotlivých pěstounů. Vzdělávací semináře jsou organizovány svépomocí nebo je zajištěn odborník na dané téma.
 • Kontakt dítěte s biologickou rodinou
  Jedná se o kontakt svěřeného dítěte s biologickým rodičem/rodiči, pokud tito mají zájem.
 • Respitní péče
  Jedná se o „odlehčovací“ služby pro pěstouny, které slouží k odpočinku pěstounů. Pěstoun má právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let. Akce reaguje na specifické potřeby dítěte v pěstounské péči. Cena akce je odpovídající v místě a čase obvyklém. Jedná se například o ozdravné pobyty, tábory, výlety.
 • Setkávání pěstounů
  Zpravidla je organizováno dvakrát do roka, není pro pěstouny povinné.
 • Zprostředkování odborného poradenství (psychologické, terapeutické)
  Odborné psychologické poradenství je poskytováno zpravidla dvakrát do roka dle potřeb rodiny. Pěstoun i dítě mohou poradenství využít v případě: nastávající změny v rodině, která zásadním způsobem ovlivní život rodiny, aktuálního psychického stavu dítěte, výchovných problémů u svěřeného dítěte, které se pěstounům nedaří zvládat běžnými prostředky, nebo vyžaduje-li to individualita dítěte.

Nabízíme péči evangelického faráře, který poskytuje pastorační rozhovory pro načerpání duchovní podpory.

Průběh poskytování služby
 • Jednání se zájemci o službu probíhá osobně anebo telefonicky. Pracovník služby projedná zakázku a vyplní Kontaktní kartu. Ihned zájemce vyrozumí o výsledku žádosti a domluví další postup.
 • Pro přijetí do naší služby je potřeba mít pravomocný rozsudek, který již nabyl právní moci a týká se pěstounské péče nebo poručnictví.
Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu
 • Je naplněná kapacita DP.
 • Nejedná se o osobu pečující, které bylo dítě svěřeno.
 • Zájemce je z jiné než spádové oblasti.

Odmítnutému zájemci je poskytnuto základní poradenství a je odkázán na vhodnou službu.

Kapacita služby
 • 50 uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče

Rychlý
kontakt

Podporují Nás

Úřad práce ČR

Služba Doprovázení pěstounských rodin Most je financována ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Děkujeme za podporu!

Krabice od bot

Děkujeme za podporu ze sbírky Krabice od bot a doprovodné sbírky Krabice online! Pomoc má mnoho tváří.

Active citizens fund

Projekt Modroklubíku podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.