Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov

Image
Sociální práce v ohrožených rodinách
"Pomáháme rodinám řešit nelehké situace týkající se péče o děti i domácnost a vytvářet bezpečný a stabilní domov."

Kde službu poskytujeme

Sociální práce v ohrožených rodinách Litvínov
Žižkova 151
Litvínov
436 01
spr@most.diakonie.cz
Pondělí: 7:00-15:00
Úterý: 7:00-15:00
Středa: 12:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-15:00
Pátek: 7:00-13:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Jedná se o terénní službu, kdy nemusí být pracovník zastižen na pracovišti. Doporučujeme si osobní schůzku domluvit dopředu telefonicky. Upozorňujeme, že 23.6. bude služba z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Sociální práce v ohrožených rodinách Most
Lomená 47
Most
434 01
spr@most.diakonie.cz
Pondělí: 7:00-17:00
Úterý: 7:00-15:00
Středa: 7:00-17:00
Čtvrtek: 7:00-15:00
Pátek: 7:00-13:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno
Jedná se o terénní službu, kdy nemusí být pracovník zastižen na pracovišti. Doporučujeme si osobní schůzku domluvit dopředu telefonicky.

Informace pro uživatele

Poslání

Pomáháme rodinám řešit nelehké situace týkající se péče o děti i domácnost a vytvářet bezpečný a stabilní domov. Usilujeme o to, aby se rodiny naučily využívat vlastní síly, možnosti a zdroje tak, aby byly schopny své problémy řešit samostatně, staly se nezávislými na sociální pomoci a začlenily se do běžného života společnosti.

Cíle služby

 • Rodiče zvyšují své kompetence v oblasti rozvoje svých dětí a v jejich výchově.
 • Rodiče dbají na zajištění zdravotní péče pro své děti.
 • Rodiče jednají tak, aby dosáhli stability finanční situace rodiny.

Cílová skupina

Služba je určena pro rodiny a osoby starší 18 let s dítětem nebo dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace nebo žijí v prostředí nevyhovujícím nebo ohrožujícím jejich život a zdraví. Za nepříznivou pokládáme takovou sociální situaci, kterou rodina nedokáže účinně řešit vlastními silami (např. péče o děti, zdravotní stav, finanční nouze, pracovní návyky a ztráta bydlení).

Naše zásady

Všichni pracovníci se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, jsou vázáni mlčenlivostí, pracují v souladu s přijatými principy práce v Diakonii ČCE a v těsné týmové spolupráci.

Milosrdenství, naděje, fortelnost a společenství jsou čtyři základní hodnoty, o které v diakonické práci zvláště usilujeme, které chceme rozvíjet, chránit a předávat.

Z těchto hodnot vychází také hlavní zásady naší práce:

 • Respektujeme jedinečnost - každého klienta bez ohledu na jeho původ, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a vyznání.
 • Respektujeme volbu klientů - vycházíme z předpokladu, že klient je schopen rozhodovat o svém životě, účastnit se všech rozhodnutí a možných řešení.
 • Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně - s ohledem na jeho konkrétní potřeby se zaměřením na řešení jeho celkové situace.
 • Pracujeme se zásadou otevřenosti – Diakonie ČCE je křesťanskou organizací, která je otevřena křesťanům i nekřesťanům. Služby poskytujeme všem potřebným.
 • Chráníme důstojnost i soukromí klientů, zachováváme důvěrnost a profesionalitu.
Image
Děti SP
Jak nás můžete kontaktovat?

Telefon: 417 638 956
E-mail: spr@most.diakonie.cz

Kontaktní osoby

Andrea Holubová, DiS. | Vedoucí služby

Telefon: 417 638 957 | Mobil: 734 648 900
E-mail: holubova@most.diakonie.cz

 

Adéla Hráchová, DiS. | sociální pracovnice

Mobil: 730 804 244
E-mail: hrachova@most.diakonie.cz

   

  Mgr. Pavlína Nachtmannová | sociální pracovnice

  Mobil: 602 403 331
  E-mail: nachtmannova@most.diakonie.cz

  Právní postavení
  • Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov je službou sociální prevence podle § 53 a sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Zřizovatelem je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
  • Všichni pracovníci služby se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, jsou vázáni mlčenlivostí a pracují dle organizací přijatých zásad práce.
  • Službu ze zákona o sociálních službách poskytujeme bezplatně.
  Způsob poskytování služby
  • Poskytujeme sociálně právní pomoc, zejména pomoc při vyřizování dávek, sepisování různých návrhů k soudu, poskytujeme asistenci při jednání na úřadech či soudech.
  • Pomáháme při výchově a péči o dítě. Učíme rodiče, jak stanovit pravidla a být důslední ve výchově dětí, pomáháme při řešení složitějších výchovných problémů jako např. záškoláctví, a také při nastavení pravidelného kontaktu rodičů se školou, lékaři a dalšími odborníky.
  • Pomáháme s organizací života rodiny a jejich členů, jako je kvalitní využití volného času rodiny (kroužky, letní tábory), orientace v novém prostředí (při přestěhování rodiny do nového bydliště), vyhledávání lékařů, výběr škol či příprava na příchod nového člena rodiny.  
  • Učíme rodiny hospodařit a správně zacházet s financemi, zprostředkujeme pomoc při řešení zadluženosti, stanovování rozpočtu domácnosti apod.
  • Jsme k dispozici při nácviku správného chodu domácnosti např. nakupování, vaření, sestavování levnějšího jídelníčku rodiny, rozdělení domácích prací mezi členy rodiny apod.
  • Řešíme otázky spojené s bydlením rodiny, zejména hledání vhodných nabídek bydlení prostřednictvím internetu, aktivně pomáháme při kontaktování realitních kanceláří, poskytujeme informace týkajících se nájemních smluv apod.
  • Pomáháme při vyhledávání vzdělávání a zaměstnání členů rodiny, zejména hledání pracovních nabídek prostřednictvím internetu, asistence na úřadu práce, nácvik pracovních pohovorů, komunikace s organizacemi nabízející další vzdělávání, výběr vhodných školských zařízení pro děti apod.
  • Podporujeme rozvoj rodičovských a sociálních kompetencí a dovedností, posilujeme rodičovskou zodpovědnost, učíme klienty telefonovat, vyplňovat formuláře, jednat na úřadech, nacvičujeme jednání rodiče s problémovým dítětem, podporujeme rodičovské autority.
  • Pomáháme při obnově a upevnění vztahů v rodině, při kontaktování a přípravě na schůzky s dalšími členy rodiny a širším příbuzenstvem, obnovování vazeb v rámci rodiny, řešení sporů mezi rodiči dětí týkající se výchovy a péče o děti. V případě rozchodu pomáháme rodičům domluvit se, jak bude probíhat jejich kontakt s dětmi a následně i výchova.

  Nabízíme péči evangelického faráře, který poskytuje pastorační rozhovory pro načerpání duchovní podpory.

  Průběh poskytování služby
  • Jednání se zájemci o službu probíhají osobně anebo telefonicky. Pracovník projedná zakázku, vyplní kontaktní kartu a domluví se zájemcem další postup.
  • Služby jsou poskytovány na základě smlouvy v terénu (v přirozeném prostředí klientů), případně v kanceláři na několika úrovních (poradenství, aktivní pomoc, asistence, nácvik, sociálně terapeutické činnosti) a v několika formách (individuální, rodinná, skupinová).
  • Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu:
   • zájemce nespadá do výše uvedené cílové skupiny
   • je naplněna kapacita služby
   • zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu než sociální práce nabízí
   • zájemce - bývalý klient, který v uplynulých šesti měsících porušil smlouvu - žádá o opakovanou službu 
  Kapacita služby
  • Sociální práce v ohrožených rodinách Most:
   3 sociální pracovníci (20 uzavřených smluv), v jeden moment lze pracovat se 3 klienty
  • Sociální práce v ohrožených rodinách Litvínov:
   1 sociální pracovník (8 uzavřených smluv), v jeden moment lze pracovat s 1 klientem
  Pracovní doba v terénu

  Terén Most

  • Pondělí: 07:00 - 17:00
  • Úterý: 07:00 - 15:00
  • Středa: 07:00 - 17:00
  • Čtvrtek: 07:00 - 15:00
  • Pátek: 07:00 - 13:30

  Terén Litvínov

  • Pondělí: 07:00 - 15:00
  • Úterý: 07:00 - 15:00
  • Středa: 12:00 - 17:00
  • Čtvrtek: 07:00 - 15:00
  • Pátek: 07:00 - 13:30

  Fotogalerie z našich akcí

  Rychlý
  kontakt

  Podporují Nás

  MPSV

  Služba je financována z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. Děkujeme!

  Statutární město Most

  Služba byla podpořena z dotace města Most. Děkujeme!

  Komunitní plánování města Most

  Jsme součástí Komunitního plánování sociáchních služeb Most. Děkujeme!

  Město Litvínov

  Projekt je spolufinancován městem Litvínovem. Děkujeme za podporu!

  Krabice od bot

  Děkujeme za podporu ze sbírky Krabice od bot a doprovodné sbírky Krabice online! Pomoc má mnoho tváří.