Projekty

podporující aktivity mostecké Diakonie
Image
Projekty

Děkujeme za podporu našich aktivit, které bychom bez následujících projektů nemohli uskutečnit!

Image
POSOSÚK 5
Operační program Zaměstnanost

Projekt POSOSÚK 5 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti.

Image
Pořízení vozidla pro Diakonii v Mostě
Integrovaný regionální operační program

Projekt Pořízení vozidla pro Diakonii v Mostě byl spolufinancován Evropskou unií.
Integrovaný regionální operační program poskytuje dotace na zlepšení kvality života v regionech.

Image
Active Citizens Fund
Active Citizens Fund

Posilujeme občanskou společnost, jeden z pilířů fungující demokracie. Prosazujeme otevřenost a toleranci ve společnosti. Podporujeme participaci občanů na tvorbě veřejných politik. Jsme oporou zranitelným a znevýhodněným skupinám při hájení jejich práv.
Měníme společnost. S odvahou.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské
společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

“The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The
programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil
society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.”

 

Grantová výzva: 62500-2023-004-AG5 / Active Citizens Fund - Akční granty - Posílení neziskových organizací 2023
Název projektu: Posílení digitálních kompetencí v Diakonii Most
Číslo projektu: 62500-2023-004-AG5-0020
Termín realizace projektu (tj. období způsobilosti výdajů): od 1. 9. 2023 do 30. 4. 2024

 

Grantová výzva: 62500-2021-004-AG5 / Active Citizens Fund - Akční granty - Posílení neziskových organizací
Název projektu: Digitalizace služeb v Modroklubíku
Číslo projektu: 62500-2021-004-AG5-0112
Termín realizace projektu (tj. období způsobilosti výdajů): od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022

 

Zodpovědná osoba: Ing. Anna Makarová | makarova@most.diakonie.cz | 704 601 281

Image
POSOSÚK 3
Image
Doučování žáků škol
Pomáháme být o stupeň lepší (doučování) II

Název projektu: Pomáháme být o stupeň lepší (doučování) II

Evid. č. projektu: 0067/DOUCOVANI_NNO/2023

Účelem projektu je realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním ohrožených školním neúspěchem k vyrovnávání vzdělávacích ztrát. zejména pak:

- podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání,
- pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žáka při vzdělávání,
- obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků,
- realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje.

Projekt je financován Evropskou unií - Next Generation EU.

Image
Dobrá příležitost v Mostě
Dobrá příležitost v Mostě

Spolufinancováno Evropskou unií

Image
Program Stop násilí v regionech