Projekty

podporující aktivity mostecké Diakonie
Image
Projekty

Děkujeme za podporu našich aktivit, které bychom bez následujících projektů nemohli uskutečnit!

Image
POSOSÚK 5
Operační program Zaměstnanost

Projekt POSOSÚK 5 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem Operačního programu Zaměstnanost je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti.

Image
Pořízení vozidla pro Diakonii v Mostě
Integrovaný regionální operační program

Projekt Pořízení vozidla pro Diakonii v Mostě byl spolufinancován Evropskou unií.
Integrovaný regionální operační program poskytuje dotace na zlepšení kvality života v regionech.

Image
Active Citizens Fund
Active Citizens Fund

Posilujeme občanskou společnost, jeden z pilířů fungující demokracie. Prosazujeme otevřenost a toleranci ve společnosti. Podporujeme participaci občanů na tvorbě veřejných politik. Jsme oporou zranitelným a znevýhodněným skupinám při hájení jejich práv.
Měníme společnost. S odvahou.

Image
POSOSÚK 3
Image
Doučování žáků škol
Pomáháme být o stupeň lepší (doučování) II

Název projektu: Pomáháme být o stupeň lepší (doučování) II

Evid. č. projektu: 0067/DOUCOVANI_NNO/2023

Účelem projektu je realizace individuálního a skupinového doučování žáků základních a středních škol se sociálním znevýhodněním ohrožených školním neúspěchem k vyrovnávání vzdělávacích ztrát. zejména pak:

- podpořit zájem žáků se sociálním znevýhodněním o vzdělávání,
- pravidelně komunikovat s rodinou žáka o důležitosti vzdělávání a motivovat ji k podpoře žáka při vzdělávání,
- obnovit, případně budovat pracovní a studijní návyky žáků,
- realizovat doučování v oblastech, které jsou stěžejní pro další vzdělávací postup a úspěch žáků, a kompenzovat tak výpadky vzniklé v souvislosti s pandemií covid-19 v úzké spolupráci se školou, kterou žák navštěvuje.

Projekt je financován Evropskou unií - Next Generation EU.

Image
Dobrá příležitost v Mostě
Dobrá příležitost v Mostě

Spolufinancováno Evropskou unií