Pomáhejte s námi

Image
Srdce na dlani
Jednorázový příspěvek

Vítáme jednorázové dary na podporu sociálních služeb Diakonie od individuálních i firemních dárců. Přispět můžete online platební kartou nebo převodem obecně na činnost Diakonie nebo na aktuální sbírkové projekty. Potvrzení o daru a darovací certifikát je samozřejmostí.

Pravidelný příspěvek

V pravidelných darech je v součtu nejen výrazná pomoc, ale i veliká radost - jsou pro nás milým poselstvím: Myslíme na Vás a podporujeme Vaši práci. Vaše pravidelná podpora nám dodá jistotu a odvahu a vám radost ze smysluplné pomoci.

Materiální pomoc

Školní potřeby, domácí potřeby, trvanlivé potraviny, oblečení – i tak může vypadat smysluplný dar, který udělá radost našim klientům, zlepší kvalitu našich služeb nebo pomůže klientům formou Diakonického šatníku. Materiální pomoc přijímá náš azylový dům.

Dobrovolnická činnost

Dobrovolníci podporují děti, znevýhodněné dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících organizacích - jsou to neziskové organizace, které poskytují sociální, zdravotně-sociální, volnočasové a vzdělávací služby.

Dar na podporu klientů Diakonie Most

Odkaz ze závěti

Proč sepsat závět?

Nadobro uděláte ve věcech svého dědictví jasno. Předejdete případným sporům ve své rodině a ulehčíte rozhodování svým blízkým. Každému darujete přesně to, co chcete, aby po vás zdědil.

Uchráníte svůj majetek pro své blízké nebo přátele.

I třeba jen malý dar dobročinné organizaci vás pozitivně naladí, protože budete mít jistotu, že pomůžete tam, kde je to podle vás nejvíce třeba.

Jak sepsat závěť

I když se jedná o relativně jednoduchý úkon, je vždycky dobré poradit se s notářem. Zde najdete potřebné informace, na základě kterých se budete schopni rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat na dobrou věc.

Závětí můžete věnovat celý majetek nebo jeho část. Aby byla závěť platná, je potřeba dodržet nezbytné formální náležitosti.

Dědickou smlouvou můžete věnovat celý majetek nebo jeho část člověku nebo organizaci, s kterými smlouvu uzavřete. Výhodou je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem.

Můžete nařídit svému dědicovi, aby z dědictví někomu dal peníze nebo jinou věc menší hodnoty (řádově tisíců až desetitisíců Kč). Nejste-li si jistí, zda je odkaz vhodný, poraďte se třeba s organizací, které chcete věnovat.

Více informací najdete v této brožuře, nebo na webu www.zavetpomaha.cz

Rychlý
kontakt